ponedjeljak, 17 siječnja 2022, 22:35 UTC+1

Niste prijavljeni

  • Login

1. Koncept Pomo.i

Dragi posjetitelju, Dobrodošli na Tom`s Diner Forum. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

1. Koncept Pomo.i

Ovaj forum nudi jednostavan sistem koji je prilago.en svima. Tipke, izbornici i ostalu su maksimalno prilago.eni korisnicima. Elementi .e biti prikazani na istom mjestu uvijek. Slje.e.e kategorije vam pobli.e poja.njavaju izbornike i osnovu rada foruma .

Uzmite u obzir da neke stvari mo.da ne.ete imat jer ih Administrator mo.e isklju.iti, ili vi nemate potrebna prava da ih vidite.

Zaglavlje

Zaglavlje ima svaka stranica, tamo se uglavnom nalazi logo stranice, ili neki tekst. Na zaglavlju ovog foruma imate i opciju Tra.i ili Pretraga. Kad kliknete unutar polja pojaviti .e vam se menu za "Napredne opcije pretrage" kako bi mogli unijeti vi.e detalja za va.u pretragu.

Izbornici

U zaglavlju imate dvije trake s opcijama. Prva se nalazi na vrhu i ona se zove "Korisni.ki Izbornik" i slu.i da ure.ujete svoj profil , va.e postavke(potpis,avatar...). Drugi izbornik se nalazi ispod loga i zove se "Glavni Izbornik". Oba izbornika su uvjek na vrhu i u bilo koje vrijeme korisnici ih mogu koristiti.

Korisni.ki Izbornik: U njemu .ete na.i linkove za logout,privatne poruke i svoj profil, u svom profilu mo.ete mijenjat svoje postavke, vi.e o svom profilu ovdje.

Glavni Izbornik: Tipke u glavnom izborniku vode do(administrator ovo mo.e promjeniti ili dodati nove) na po.etnu stranicu, listu .lanova i naravno pomo. koju upravo .itate :P .

Elementi Prikaza

Na ovom forumu neke se stvari isti.u tako da se ne.to podeblja, nakosi i sli.no. To se ina.e koristi kako bi korisnik vidio koje su nove teme i sli.no.

Kolone sortirane pomo.u "tabova"

Tabovi se nalaze u zaglavlju kako bi smanjili du.ine i veli.ine stranica postavke se mogu ovako sortirati, najbolji primjer tabova je kad u.ete u svoj profil.

Grafi.ki Simboli

Mo.e se dogoditi da se neki simbol ne vidi, to ovisi o encodingu foruma, to se mo.e dogoditi kad poku.ate ispritati stranicu i onda dobijete ?!!?? ... , to se .esto mo.e dogoditi kod slova s kva.icama npr ..... , ako imate problema s tim molimo vas kontaktirajte Administratora.

"Breadcrumb" Navigacija

Breadcrumb se mo.e prevesti kao Mrvice kruha. Ova navigacija se koristi u Pomo.i. Kad kliknete na Pomo. ne dobijete cijeli sadr.aj u jednoj stranici ve. vi.e linkova s razli.itim sadr.ajem. Ovako se znatno pove.ava preglednost sadr.aja. Lijevo imate izbornik s linkovima pa ga mo.ete koristiti.

Navigacija po stranicama

Koriste se stranice kako nebi imali glomazne teme koje bi trebalo scrolat cijeli dan. Ovo se ina.e koristi po svim forumima. Tako da se postovi u temama dijele po stranicama (po.etne postavke su 20 postova po stranici mo.ete to promjeniti u profilu) i u forumima su teme poslagane po stranicama. Postovi su prikazani tako da idu prvo stariji pa noviji, dok su teme obrnutno.